Česká cesta

Interaktivní projekce formou 16ti animovaných příběhů v Muzeu Senica. Česká cesta spojovala v středověku Prahu s Budínem (dnešní Budapeští). Byla součástí delší evropské obchodní cesty vedoucí z jihovýchodí Evropy až k břehům Atlantického oceánu. Expozice ilustruje Českou cestu od jejího vzniku až po současnost.
Scénář: Zdeněk Durdil
Odborný poradce: Vladimír Petrovič
Režie: Martin Búřil, Zdeněk Durdil
Animace: Martin Búřil, Zdeněk Durdil, Martin Máj, Tomáš Holub
Ilustrace: Ján Lastomírsky
Kamera a střih: Georgy Barklaya
Programování: Petr Bradáček
Zvuk: Džian Babán

Klient:
Město Senica, Slovensko

2022